Dây chuyền mặt đá phong thuỷ giúp hỗ trợ về tài lộc, tình duyên và may mắn cho chủ sở hữu.

* Hỗ trợ về Tình duyên: Mệnh Kim và Thuỷ bạn nên lựa chọn đá mặt trăng, Mệnh Hoả và Thổ bạn nên lựa chọn đá thạch anh hồng, thạch anh dâu đỏ, Mệnh Mộc bạn nên lựa chọn đá Thạch anh dâu xanh

* Hỗ trợ về Tài lộc: Mệnh Thổ và Kim bạn nên lựa chọn đá thạch anh vàng mây và đá mắt hổ vàng tâm, Mệnh Thuỷ và Mộc bạn nên lựa chọn đá Thạch anh khói, Mệnh Hoả bạn nên lựa chọn đá Thạch anh dâu đỏ

* Hỗ trợ về May mắn: Mệnh Hoả và Thổ bạn nên lựa chọn đá Thạch anh tím, Mệnh Kim bạn nên lựa chọn đá Xà cừ, Mệnh Thuỷ và Mộc bạn nên lựa chọn đá Aquamarine

Sale!
120.000 
Sale!
100.000 
Sale!
130.000 
Sale!
Sale!
Sale!
Sale!
100.000 
Sale!
100.000 
Sale!
Sale!