Sản phẩm vòng tay phong thuỷ hỗ trợ cho người Mệnh Mộc được thiết kế sử dụng những dòng đá bổ trợ kết hợp với nhau 

* Hỗ trợ về Tài Lộc: vòng sử dụng đá Thạch anh dâu xanh và Thạch anh khói, với đá Thạch anh khói giúp thu hút tài lộc và Thạch anh dâu xanh giúp mở rộng các mối quan hệ sẽ giúp hỗ trợ về tài lộc và công danh cho người Mệnh Mộc

* Hỗ trợ về Tình duyên: vòng sử dụng đá Thạch anh dâu xanh và đá Aquamarine, với sự bổ trợ tình duyên của đá Thạch anh dâu xanh và sự may mắn của đá Aquamarine sẽ giúp người sử dụng thúc đẩy các mối nhân duyên cũng như cải thiện các mối quan hệ cho mình.

* Hỗ trợ về may mắn: vòng sử dụng 3 dòng đá gồm đá Aquamarine, Thạch anh dâu xanh và Thạch anh khói, với sự bổ trợ về may mắn của đá Aquamarine, mang lại tự tự tin từ thạch anh khói, thu hút từ đá thạch anh dâu xanh sẽ mang lại may mắn đến cho người sở hữu chiếc vòng này.

Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Mộc

Vòng Đá Phong Thuỷ May Mắn Cho Mệnh Mộc

249.000 
Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Mộc

Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Mộc

219.000 
Sale!
299.000