Vòng Charm Phong Thuỷ Đá Thiên Nhiên Cho Người Mệnh Thổ

Sản phẩm vòng tay phong thuỷ hỗ trợ cho người Mệnh Thổ được thiết kế sử dụng những dòng đá bổ trợ kết hợp với nhau 

* Hỗ trợ về Tài Lộc: vòng sử dụng đá Thạch anh vàng mây và Thạch anh vàng tâm, 2 dòng đá màu vàng đặc trưng hỗ trợ về tài lộc và công danh cho người Mệnh Thổ

* Hỗ trợ về Tình duyên: vòng sử dụng đá Thạch anh vàng mây và Thạch anh hồng, với sự bổ trợ tình duyên của Thạch anh hồng và sự bổ trợ về mở rộng các mối quan hệ của thạch anh vàng mây sẽ giúp người sử dụng thúc đẩy các mối nhân duyên cũng như cải thiện các mối quan hệ cho mình.

* Hỗ trợ về may mắn: vòng sử dụng 3 dòng đá gồm Thạch anh tím, thạch anh hồng và Thạch anh vàng mây, với sự bổ trợ về may mắn của Thạch anh tím, mang lại tự tự tin từ thạch anh vàng mây, thu hút từ thạch anh hồng sẽ mang lại may mắn đến cho người sở hữu chiếc vòng này.

Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Thổ

Vòng Đá Phong Thuỷ May Mắn Cho Mệnh Thổ

209.000 
Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Thổ

Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Thổ

219.000 
Sale!
209.000