Sản phẩm vòng tay phong thuỷ hỗ trợ cho người Mệnh Thuỷ được thiết kế sử dụng những dòng đá bổ trợ kết hợp với nhau 

* Hỗ trợ về Tài Lộc: vòng sử dụng đá Thạch anh khói và đá Aquamarine, với đá thạch anh khói giúp thu hút tài lộc và đá Aquamarine mang lại may mắn sẽ giúp hỗ trợ về tài lộc và công danh cho người Mệnh Thuỷ

* Hỗ trợ về Tình duyên: vòng sử dụng đá Thạch anh khói và đá Mặt trăng, với sự bổ trợ tình duyên của đá Mặt trăng và sự bổ trợ về mở rộng các mối quan hệ của thạch anh khói sẽ giúp người sử dụng thúc đẩy các mối nhân duyên cũng như cải thiện các mối quan hệ cho mình.

* Hỗ trợ về may mắn: vòng sử dụng 3 dòng đá gồm đá Mặt trăng, đá Aquamarine và Thạch anh khói, với sự bổ trợ về may mắn của đá Aquamarine, mang lại tự tự tin từ thạch anh khói, thu hút từ đá Mặt trăng sẽ mang lại may mắn đến cho người sở hữu chiếc vòng này.

Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Thuỷ

Vòng Đá Phong Thuỷ May Mắn Cho Mệnh Thuỷ

229.000 
Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Thuỷ

Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Thuỷ

229.000 
Sale!

Vòng Đá Mix Charm Mệnh Thuỷ

Vòng Đá Phong Thuỷ Tình Duyên Cho Mệnh Thuỷ

239.000