Dây Chuyền Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Dâu Đỏ

110.000 

Dây chuyền phong thuỷ mặt sử dụng đá Thạch anh dâu đỏ giúp hỗ trợ phong thuỷ về tài lộc, may mắn và tình duyên cho những người mệnh Hoả và Thổ