Dây Chuyền Phong Thuỷ Thạch Anh Dâu Xanh

100.000 

Dây chuyền phong thuỷ mặt sử dụng đá Thạch anh dâu xanh giúp hỗ trợ phong thuỷ về tài lộc, may mắn và tình duyên cho những người mệnh Mộc và Hoả