Dây Chuyền Phong Thuỷ Thạch Anh Vàng Mây

90.000 

Dây chuyền phong thuỷ mặt sử dụng đá Thạch anh vàng mây giúp hỗ trợ phong thuỷ về tài lộc, may mắn và tình duyên cho những người mệnh Thổ và Kim