Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Nâu 5A

680.000 

Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Nâu có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Vòng Đá Mắt Hổ Đỏ Nâu giúp thu hút năng lượng tích cực, tài lộc, cải thiện các mối quan hệ cho mệnh Thổ và Kim