Vòng Đá Mặt Trăng (Moonstone)

1.000.000 

Vòng đá Mặt Trăng – Chiếc vòng thu hút tình duyên, đem lại bình an, may mắn. Vòng Đá Mặt Trăng là trang sức cầu tài, cầu cho những cô gái thuộc mệnh Kim và Thủy.