Vòng Đá Mặt Trời (Sunstone)

820.000 

Vòng đá Mặt Trời– Chiếc vòng thu hút tình duyên, đem lại bình an, may mắn. Vòng Đá Mặt Trời là trang sức cầu tài, cầu cho những cô gái thuộc mệnh Hỏa và Thổ