Vòng Đá Phong Thuỷ May Mắn Cho Mệnh Thổ

209.000 

Vòng đá Phong thuỷ may mắn vòng sử dụng 3 dòng đá gồm Thạch anh tím, thạch anh hồng và Thạch anh vàng mây hỗ trợ may mắn cho người mệnh Thổ