Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Mộc

219.000 

Vòng đá phong thuỷ sử dụng đá Thạch anh dâu xanh và Thạch anh khói giúp mở rộng các mối quan hệ sẽ giúp hỗ trợ về tài lộc và công danh cho người Mệnh Mộc