Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Thuỷ

229.000 

Vòng đá phong thuỷ sử dụng đá Thạch anh khói và đá Aquamarine sẽ giúp hỗ trợ thu hút tài lộc và phát triển công danh cho người Mệnh Thuỷ