Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Thổ

219.000 

Vòng Đá Phong Thuỷ Tài Lộc Cho Mệnh Thổ sử dụng đá Thạch anh vàng mây và Thạch anh vàng tâm hỗ trợ về tài lộc và công danh cho người Mệnh Thổ