Vòng Đá Phong Thuỷ Tình Duyên Cho Mệnh Hỏa

229.000 

Vòng đá Phong thuỷ tình duyên sử dụng đá Thạch anh dâu đỏ và Thạch anh hồng hỗ trợ thúc đẩy nhân duyên cũng như cải thiện các mối quan hệ cho mệnh Hỏa.