Vòng Đá Phong Thuỷ Tình Duyên Cho Mệnh Kim

279.000 

Vòng đá Phong thuỷ tài lộc sử dụng đá Thạch anh vàng mây và đá Mặt trăng giúp thúc đẩy các mối nhân duyên cũng như cải thiện các mối quan hệ cho mình.