Vòng Đá Phong Thuỷ Tình Duyên Cho Mệnh Thuỷ

239.000 

Vòng đá phong thuỷ sử dụng đá Thạch anh khói và đá Mặt trăng sẽ giúp người sử dụng thúc đẩy các mối nhân duyên cũng như cải thiện các mối quan hệ cho mình.