Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh Ngũ Sắc

800.000 1.000.000 

Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh giúp thu hút năng lượng tích cực, tài lộc, cải thiện các mối quan hệ cho tất cả các bản mệnh ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ